Никна бреза на кровот од мини-маркет

Никна бреза на кровот од мини-маркет. Со оглед на тоа што овој простор скоро една деценија не е изнајмен и не се одржува, ништо чудо кровот да прерасне и во џунгла за неколку години.

This slideshow requires JavaScript.

WebOhrid