Нова фекална канализација во село Лескоец

Екипи на Јавното претпријатие „Нискоградба“ работат на поставување фекална канализација на еден крак од улицата „Илинденска“ во село Лескоец во должина од 84 метри. Во активноста е вклучена и изградбата на четири шахти. Проектот е финансиски подржан од Општина Охрид, а реализацијата завршува денес.

 Со финансиска поддршка на локалната самоуправа ова охридско претпријатие утре започнува со поставување фекална канализација и на крак од улицата „Илија Смически“  во село Лескоец во  должина од 65 метри , а е предвидено да се изградат и три шахти.