13/07/2024
Охрид

Нови наслови на книги во Библиотеката

НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови:

  • “Еретички писма” – Стефан Марковски
  • “Пушти ми музика да поиграм” – Трајче Крстески
  • “Заезероно” – Александар Поповски
  • “Патот” – Виолета Танчева Златева
  • “Затвор за жени” – Вера Бужаровска
  • “Лошиот Јин и добриот Јанг” – Анета Велкоска
  • “Ништо не е конечно” – Јован Стрезовски
  • “Пеперутка од пепел” – Сузана В. Спасовска
  • “Два османлиски пописни дефтери за Крушево”
  • “Забелешки за Организацијата во Охридско и Струшко” – Христо Узунов