Нови наслови во Библиотеката – февруари 2019

НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови:

  • “Мраз студено” – Тес Геритсен
  • “Црни водни линии” – Мишел Биси
  • “Психијатри, психолози и други болни” – Родриго Муњос Авија
  • “Страв од варвари” – Петар Андоновски
  • “Работилница на ѓаволот” – Јахим Топол
  • “Девојчето на Џејни” – Гејл Фрејзен
  • “Во шумата” – Денис Делогу
  • “Фотографиите зборуваат за Охрид XX век” – Миле Д. Миќуновиќ
  • “Почетоци на западната философија” – Витомир Митевски
  • “Пастирски песни – Ратајски песни” – Публиј Вергилиј Марон