Објавен огласот за дел од земјиштето на Џумајлија, следуваат нови огласи за давање под закуп на државно земјоделско земјиште

Денеска во Службен весник се објави огласот за давање под закуп на државно земјоделско земјиште од над три хектари во регионот на Свети Николе, односно дел од земјиштето кое беше во сопственост на поранешниот агрокомбинат Џумајлија. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, денеска во с.Сарамзалино, општина Лозово, деталите за огласот им ги соопшти на земјоделците од овој регион.

Јавниот оглас е за над три хектари, а се распишуваат 907 хектари државно земјоделско земјиште, поделено 10 блока. Овие 10 блока, се дел од третата од 4-те географски целини.

„Во наредните 60 дена ќе се спроведува постапката. Затоа ги мотивираме сите заинтересирани за земјоделското производство да се обратат во МЗШВ да ги добијат потребните информации и да конкурираат за овој оглас. За разлика од претходните огласи, кога за географските целини се бараше конкретен износ и рок за инвестицијата, сега за овие 10 блока согласно Законот за земјоделско земјиште, не постои услов да се поднесуваат инвестиции со соодветен рок, овие 907 хектари да бидат дадени за над три хектари со јавно надавање, согласно законот“, изјави министерот Николовски.

Во следниот период за четвртата целина ќе се објави оглас за до 3 хектари, вкупно околу 600 хектари, со цел и помалите земјоделци од овој регион да дојдат до парче земја.

Градоначалникот на општина Лозово, Ацо Велковски, посочи дека со овој оглас за создаваат можности за регионален развој, бидејќи ќе има инвестиции со што ќе се отворат нови работни места.

Намената за која што се дава земјоделското земјиште е подигање на долгодишни насади со лозје, овоштарници и хмељ, оранжерии, долгодишни насади со лешник, маслинарници, ливади, рибници, спортско-рекреативни активности и рурален туризам и одгледување на други земјоделски култури.

Министерот Николовски посочи дека МЗШВ и Владата спроведуваат системски политики со цел во насока на максимална искористеност на обработливото земјоделско земјиште и објавување на огласи, што ќе придонесе до зголемено земјоделско производство, а земјата да дојде во рацете на вистинските земјоделци.

„Лоциравме 11.000 хектари слободна земјоделска површина , поделена во блокови исчистена од секакви процедури, и кои што во следните месеци ќе бидат објавени, исто во огласи за до и над 3 хектари. Мотивиравме во овој период домашни и странски компании кои што се заинтересирани за изградба на нови производствени капацитети, за зголемување на вкупното земјоделско производство и за инвестиции во агросекторот. МЗШВ мапираше соодветни локации за откупно дистрибутивни центри кои што ќе бидат понуди на заинтересираните компании за изградба на нови производствени капаците, но и во овие 11.000“, изјави министерот Николовски.

На собраниската седница на 2-ри мај се измените на Законот за консолидација на земјоделско земјиште, кои што се важни за спроведување на окрупнувањето на земјоделското земјиште, најави министерот Николовски. Годинава започнува постапката за окрупнување на 17.400 парцели на околу 4.500 хектари во Македонија во 12 веќе избрани локации. Дел од мерките во делот на земјишната политика се донесената методологија и Закон за продажба на земјиштето во државна сопственост под оранжерии и објекти во функција на земјоделско производство, за што овој месец ќе биде објавен и јавен повик, со што ќе им се овозможи полесно аплицирање за ИПАРД Програмите.