ООУ „Св.Климент Охридски“ ќе биде дел од проектот Македонија 2025

ООУ „Св.Климент Охридски“ врз основ на поднесена апликација стана дел од едно од десетте училишта во Македонија кое е избрано и ќе биде дел од проектот Македонија 2025, чија цел е мотивирање и поддршка на млади девојки за избор на образование и кариера во некоја од областитет на STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Прилог линк за повикот: Projects CV – Macedonia2025

Во заедничката соработка е планирано да има мотивациски предавања од врвни македонски жени (од земјава и дијаспората) стручни од областите на СТЕМ, спроведување на истражувања, стручни обуки за 1-2 наставници.


WebOhrid / 14.03.2022 / ООУ „Св.Климент Охридски“