Показна вежба за евакуација при пожар и земјотрес во СОУ „Св.Климент Охридски“

Во организација на Отсекот за превенција при СВР Охрид, Територијалната противпожарна единица и Црвен Крст Охрид, утре (11.11.2021 – четврток) во 10:00 часот во Средното општинско училиште „Св.Климент Охридски“ во Охрид ќе биде спроведена показна вежба за евакуација при пожар и земјотрес.

Вежбата ќе се реализира по претходно утврдено и разработено сценарио за дејствување и евакуација по случен земјотрес и пожар со кое се запознаени учениците, наставниците, Регионалниот центар за управување со кризи, претставниците од Општинскиот инспекторат за образование и останатите учесници.

Вежбата има превентивен карактер, а целта е подигнување на степенот на безбедносни мерки и подготвеност кај учениците и наставниците за поефикасна заштита при земјотреси, пожари и други елементарни непогоди.

Показната вежба се спроведува согласно планот за евакуација при несреќи и планот за работа на училиштата, а со почитување на препораките за заштита од Ковид-19.