17/07/2024
Охрид

Поставени патоказни табли за природните, културните и историските знаменитости во Охрид

Во соработка со Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, на повеќе локации на територијата на општина Охрид се поставија патоказни табли.

Со информативни патоказните табли се означија неколку локации низ стариот дел на градот, како и централното подрачје. Целта на ваквата акција е полесно пронаоѓање на знаменитостите во градот.