Прекин во водоснабдувањето на ул. „Коста Абраш“, „Цар Самуил“ и „Илинденска“

Од МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ Охрид информираат дека поради дефект на водоводната мрежа, денес од 09:00 има прекин во водоснабувањето на улиците: „Коста Абраш“, „Цар Самуил“ и „Илинденска“.

Прекинот ќе трае до 12:00 часот.