13/07/2024
Охрид

Расчистена уште една дива депонија – денес интервенирано на улицата „Крали Марко”

Денес екипите на ЈП „Охридски Комуналец“ беа ангажирани во расчистување на дива депонија на улицата „Крали Марко”. Ангажирана е и специјална механизација во подигнување на енормни количини кабаст отпад, зелен отпад, градежен шут и расфрлан комунален отпад од околното население.


WebOhrid / 15.03.2022 / Општина Охрид