13/07/2024
Охрид

Распоред за собири на граѓани во урбани заедници

РАСПОРЕД ЗА СОБИРИ НА ГРАЃАНИ ВО УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ  – 2018г.

1. Собирот на граѓани ќе се одржи на 05.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1,  за жители на урбана заедница 1 „Стар Град“;

Собирот на граѓани ќе се одржи на 05.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 2 „Центар“;

www.ohrid.gov.mk/УЗ 1 и УЗ 2

2. Собирот на граѓани ќе се одржи на 06.02.2018 година со почеток во 18:00 часот,  во просторија во зградата на ОУ „Св.Климент Охридски“ – Даљан  за жители на урбана заедница 4 „Воска“;

Собирот на граѓани ќе се одржи на 06.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 3 „Кошишта“;

www.ohrid.gov.mk/УЗ 3 и УЗ 4

3. Собирот на граѓани ќе се одржи на 08.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1  за жители на урбана заедница 5 „Лескајца“;

Собирот на граѓани ќе се одржи на 08.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 7 „7 Ноември“; 

www.ohrid.gov.mk/УЗ 5 и УЗ 7

4. Собирот на граѓани ќе се одржи на 09.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1  за жители на урбана заедница 9 „8-ми Септември“;

Собирот на граѓани ќе се одржи на 09.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 13 „Железничка“;

www.ohrid.gov.mk/УЗ 9 и УЗ 13

5. Собирот на граѓани ќе се одржи на 12.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 6 „Даме Груев“;

Собирот на граѓани ќе се одржи на 12.02.2018 година со почеток во 19:30 часот,  во просторија во зградата на ОУ „Христо Узунов“ за жители на урбана заедница 10 „Горна Влашка Маала“;

www.ohrid.gov.mk/УЗ 6 и УЗ 10 

6. Собирот на граѓани ќе се одржи на 13.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на ОУ „Христо Узунов“ за жители на урбана заедница 12 „Гоце Делчев“ и жители на месна заедница Рамне;

Собирот на граѓани ќе се одржи на 13.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на домот на УЗ „Радојца Новичиќ“ на ул.„Радојца Новичиќ“ за жители на урбана заедница 14 „Радојца Новичиќ“;

www.ohrid.gov.mk/УЗ 12, МЗ Рамне и УЗ 14

7. Собирот на граѓани ќе се одржи на 16.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата ОУ „Христо Узунов“ за жители на урбана заедница 11 „Видобишта“;

Собирот на граѓани ќе се одржи на 16.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид сала 1  за жители на урбана заедница 15 „15 Корпус“;

www.ohrid.gov.mk/УЗ 11 и УЗ 15

8. Собирот на граѓани ќе се одржи на 19.02.2018 година со почеток во 18:00 часот, во зградата на ОУ „Григор Прличев“ во Рача, за жители на урбана заедница 16 „Рача“ и жители на месна заедница Велестово с. Велестово;

Собирот на граѓани ќе се одржи на 19.02.2018 година со почеток во 19:30 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 8 „Билјанини Извори“.

www.ohrid.gov.mk/УЗ 16 Велестово и УЗ 8