25/07/2024
Охрид

Решение за формирање на иницијативен одбор

Претседателот на Совет на општина Охрид врз основа на своите законски овластувања донесе решение за формирање на иницијативен одор за организација и оддржување на Локално младинско собрание на општина Охрид. Иницијативниот одбор се формира само за оддржување на конститутивната седница на локалното собрание на млади на општина Охрид.

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНО МЛАДИНСКО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА ОХРИД