Ревидиран списокот на лектири за основно образование на српски наставен јазик

Од Министерството за образование и наука информираат дека Бирото за развој на образованието изготви нов предлог-список на лектири за основното образование (од второ до деветто одделение), на српски наставен јазик.

Ревидираниот список на лектири можете да го преземете подолу:

– српски наставен јазик