Резултати од натпреварот „Детски семафор“

По одржаната сообраќајно воспитна манифестација „Детски семафор“ и по прегледувањето на резултатите од писмениот дел (полагање сообраќајни тестови) и практичниот дел (вешто возење велосипед), комисијата, ги донесе следниве резултати во машка и женска конкуренција за освоени први, втори и трети места поединечно како и пласман-освоени места во групна конкуренција.

Прво место МАШКИ Виктор Јованоски 88 Бод
Второ место МАШКИ Владимир Јованоски 84 Бод
Трето место МАШКИ Давор Петрески 81 Бод

Прво место ЖЕНСКИ Мартина Јосифоска 81 Бод
Второ место ЖЕНСКИ Марија Ѓореска 81 Бод
Трето место ЖЕНСКИ Стефанија Битолкоска 77 Бод

ЕКИПНО
Прво место ОУ. Кочо Рацин 398 Бод
Второ место ОУ. Григор Прличев 295 Бод
Трето место ОУ. Ванчо Николески 221 Бод

училиште – име и презиме – ОДД – бодови – тест – казнени – терен – ВКУПНО
Св. Климент Охридски, Магдалена Маленкова, 5 то, 58 75 -17 36
Св. Климент Охридски Марија Рувинова 5 то 79 25 54
Св. Климент Охридски Илија Волканоски 5 то 73 9 64 екипно 213
Св. Климент Охридски Михаил Рувинов 7 мо 71 9 62
Св. Климент Охридски Симона Симоноска 6 то 83 11 72
Св. Климент Охридски Даниел Стојановски 7 мо 58 80 -22
3 ж
ОУ. Живко Чинго Мина Коваческа 5 то 69 55 14 42
ОУ. Живко Чинго Стефанија Битолкоска 6 то 83 6 77
ОУ. Живко Чинго Петар Китаноски 6 то 73 20 53 екипно 249
ОУ. Живко Чинго Христијан Бошкоски 8 мо 55 5 50
ОУ. Живко Чинго Мартина Ѓореска 8 мо 64 20 44
ОУ. Живко Чинго Јован Буџакоски 8 мо 76 65 11

ОУ. Григор Прличев Софија Будоска 7 мо 76 20 56 49
ОУ. Григор Прличев Евгенија Ставрева 5 то 80 5 75
ОУ. Григор Прличев Ведран Томчов 5 то 69 50 19 екипно 295
ОУ. Григор Прличев Петар Колески 6 то 87 55 32
ОУ. Григор Прличев Петар Николоски 8 мо 69 25 44
ОУ. Григор Прличев Дона Маркоска 7 мо 72 3 69
44
ОУ. Ванчо Николески Елена Јанеска 6 то 75 70 5
ОУ. Ванчо Николески Илија Чулчески 5 то 81 9 72 екипно 221
3 м ОУ. Ванчо Николески Филип Пуцоски 6 то 45 25 20
ОУ. Ванчо Николески Мартина Петкоска 7 мо 68 25 43
1 ж ОУ. Ванчо Николески Давор Петрески 7 мо 86 5 81

1 м ОУ. Кочо Рацин Мартина Јосифоска 6 то 86 5 81 66
2 ж ОУ. Кочо Рацин Христина Велјаноска 6 то 86 55 31
2м ОУ. Кочо Рацин Виктор Јованоски 6 то 88 0 88 екипно 398
ОУ. Кочо Рацин Марија Ѓореска 6 то 82 1 81
ОУ. Кочо Рацин Владимир Јованоски 9 то 84 0 84
ОУ. Кочо Рацин Мартин Димитриески 7 мо 83 50 33

ОУ. Христо Узунов Христијан Донески 5 то 72 10 62 37
ОУ. Христо Узунов Јован Војнески 5 то 55 30 25
ОУ. Христо Узунов Тео Петрески 6 то 75 6 69 екипно 223
ОУ. Христо Узунов Лука Шикалески 7 мо 42 9 33
ОУ. Христо Узунов Ѓоко Бежироски 9 то 52 15 37
ОУ. Христо Узунов Наум Петроски 9 то 67 70 -3

ОУ. Св. Наум Охридски Петар Цаноски 34 7 27 17
ОУ. Св. Наум Охридски Мартин Малески 51 35 16
ОУ. Св. Наум Охридски Андреј Кочоски 33 15 18 екипно 83
ОУ. Св. Наум Охридски Христијан Биткоски 53 30 23
ОУ. Св. Наум Охридски Петар Мицкоски 59 60 -1

Датумот на доделувањето на наградите ќе биде дополнително одреден, а екипата на школото „Кочо Рацин“ утре заминува на државниот натпревар „Детски семафор“ што ќе се одржи во Скопје.