Резултати од селектирањето за спортска академија, учебна 2020/21

Во продолжение можете да ги погледнете резултатите од селектирањето за спортската академија, за учебната 2020/21 година:

Резултати од Селектирање за Спортска академија 2020-2021.pdf

Документите за упис треба да се достават на 16ти и 17ти јуни, 2020 г. од 07:00 до 19:00 часот, во следните училишта:

ДСУ Спортска Академија – Скопје

СОУ Гимназија Кирил Пејчиновиќ – Тетово

СОУ Гостивар – Гостивар

ОУТУ Ванчо Питошевски – Охрид

СОУ Кузман Шапкарев – Битола

СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп

СОУ Никола Карев – Струмица

СОУ Коле Нехтенин – Штип

СОУ Гимназија Кочо Рацин – Велес