Се поставуваат информативни табли на објектите од културното наследство

Општина Охрид во соработка со НУ Завод и Музеј  – Охрид, како дел од своите програмски активности, изработи информативни табли за објекти кои се означени како културно наследство. Таблите согласно Одобрението издадено од Министерство за култура односно од Управа за заштита на културното наследство започнаа да се поставуваат на објектите.

Од вкупно 82 табли кои ќе се постават, во текот на вчерашниот ден беа поставени 12 табли на следните објектите: Куќа на Робевци, Куќа на Христо Узунов, Куќа на Уранија, Куќа на Патчевци, Куќа на Коле Котуше, Куќа на Ламбески, Куќа на Чаулеви, Куќата на Крапче, Куќата на Бојаџиеви, Куќата на Димзови, Управна зграда Завод и Музеј – Радничка школа, Куќа на Банде. Во наредниот период ќе продолжи поставувањето на останатите  табли.

Целта е полесно информирање на бројните посетители за значењето и суштината на знаменитостите, текстот оди во прилог на времето кога објектите биле изградени, гледајќи го објектот и читајќи го текстот посетителите добиваат целосна приказна, што полесно останува во нивната меморија. Таблите се целосно во насока на афирмација и промоција на Охридската култура и развој на културниот туризам.