Се поставуваат камените гранитни коцки на ул. „Македонски Просветители“

Утрово започна поставувањето на гранитни камени коцки со димензии 10/10/10 см, на улицата „Македонски просветители“ чија реконструкција е во тек. Гранитни камени коцки ќе бидат поставени и на тротоарите со димензии 5/5/8см.

 Веќе е поставена атмосферска канализација,  а според планираното,  улицата ќе има две одвоени коловозни ленти, со тротоари од двете страни, велосипедска патека и ново улично осветлување.

Во должина на улицата  планирано е изведување  на среден разделен цветен појас, а ќе биде подигнат  и нов дрворед од двете страни.  


WebOhrid / 24.03.2022 / Општина Охрид