05/03/2024
Охрид

Се уредува тротоарот на дел од улицата „АСНОМ“

Деновиве се спроведуваат работни активности за уредување на тротоарот на улица „АСНОМ“ од крстосницата со булевар „Туристичка“ до пресекот со улица „Кеј Македонија“.

Се врши поставување на нова тампон подлога и се врши прередување на веќе поставените бехатон плочки. Поради значителни оштетувања, на одредени места се поставуваат и нови бехатон плочки. Овие активности се предвидени во годишната програма за уредување на градежно земјиште, а средствата се обезбедени од буџетот на Општина Охрид.

Во текот на наредниот период планирано е уредување на тротоарите на уште неколку улици во градот каде што има значителни оштетувања.