Соопштение за кандидатите за полагање ловечки испит

Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, преку секторот за шумарство и ловство, согласно Законот за ловство – член 58 и 58-з, закажува полагање на ловечки испит на ден 14.03.2016 година во 15.30 часот.

Полагањето на испитот ќе се одржи во просториите на испитниот центар „АСЕКО“ ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ бр.30, 1000 Скопје (позади Универзална Сала). Кандидатите задолжително да понесат документ за идентификација (лична карта или пасош).

Во додатоците за преземање се списоците на кандидати за полагање, како и испитните прашања.

Додаток за преземање:

Испитни прашања за полагање ловечки испит.pdf

1 Кандидати прост 1 од 16-18 (003).pdf

2 Кандидати за прост 2 од 16-18 (003).pdf

3 Кандидати 2 дел прос 2 од 18-19 (003).pdf