Средба на директорот Јаневски со државниот секретар Павловски и државниот советник за туризам Хазари

Новоназначениот Директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија, Љупчо Јаневски, првиот работен состанок го оствари со Министерство за економија, и тоа со државниот секретар, Зоран Павловски, државниот советник за туризам, Шофкет Хазари и  Беким Хаџиу, раководител на секторот кој претставува база на развојот на туристичкото интегрирано дејствување во Македонија. Дискусијата на средбата се водеше во насока на вмрежување, интензивна соработка, инклузивност и координиран пристап од кој би произлегле сите соработки, промени, програми и градење на долгорочни и одржливи стратегии за развој на туризмот во Македонија.

За време на средбата беа разгледани можностите за зајакната заедничка соработка во делот на промоцијата на туризмот при настап на самеските манифестации, активно вклучување во измените на законската регулатива за туризам, изнаоѓање на нови модели за субвенционирање на странскиот туристички промет, како и формирање на работни групи за проекти за искористување на европските фондови, прекугранични соработки и други донаторски фондови кои ќе овозможат дополнителни туристички содржини и зајакнување на туристичкиот сектор во Македонија.Напорната работа, континуираната промоција на туристичкиот производ и координација со приватниот сектор е со цел зајакнување на целата туристичка индустрија, што дополнително придонесе 2017-та година да регистрираме најголем раст на бројот на туристи и ноќевања, правејќи ја една од поуспешните години на поновата2историја на Република Македонија. Заклучно со месец декември, забележан е рекорден раст на домашните и странските туристи во Македонија во 2017-та година од неверојатни 23,5% повеќе во однос на 2016-та година и пораст од 22,8% во бројот на ноќевања во истиот период.Во иднина АППТ ќе се залага за интензивирање на меѓусебната размена на искуства со домашните туристички чинители, чекор што ќе придонесе за реализирање на програмските активности на АППТ во корист на индустријата, како и зголемување на конкурентноста и самоодржливоста.