Средба на претставници од Европската Унија со невладините организации од Охрид

Делегацијата на Европската Унија во Скопје, ги поканува претставниците на невладиниот и граѓански сектор од Охрид на консултативна средба со раководителот на Секторот за соработка, Никола Бертолини.

На средбата ќе се разговара за развојот на граѓанското општетство и актуелни прашања кои ги третираат граѓанските организации од регионот. Средбата ќе се одржи на 24 јули 2018 од 15:00 до 16:00 часот во просториите на Општина Охрид.

Попрецизни информации за средбата можат да се добијат во Секторот за ТЛЕР или на тел: 046/ 262-492 и 262-493 лок.166.