Одлуки за стратегиска оцена за Урбанистички план за селата Горенци, Требеништа и Оровник

Одлуката за спроведување на стратегиска оцена за Урбанистички план за село Горенци, општина Дебрца Одлуката за спроведување на стратегиска оцена

Read more

Оштетен цевководот кај охридскиот аеродром, екипите од ЈПК „Дебрца“ на терен

При градежни активности на екипите од EVN Македонија, во близина на охридскиот аеродром „Св.Апостол Павле“ дојде до оштетување на цевководот

Read more

Интензивно се работи на изградбата на фекална канализација во Горенци

Општина Дебрца продолжува со реализација на капиталниот проект Изградба на фекална канализација за прифаќање на отпадните води во Горенци. Градоначалникот

Read more