Потпишани договорите за набавка на механизација за потребите на ЈКП „Дебрца“

Подигнување на  квалитетот на комуналните услуги на едно пристојно ниво, соодветно на потребите на граѓаните на општина Дебрца, беше еден

Read more

Оштетен цевководот кај охридскиот аеродром, екипите од ЈПК „Дебрца“ на терен

При градежни активности на екипите од EVN Македонија, во близина на охридскиот аеродром „Св.Апостол Павле“ дојде до оштетување на цевководот

Read more