Започнуваат нови подводни и дендрохронолошки истражувања на локалитетот „Плоча-Миќов Град“

Локалитетот „Плоча-Миќов Град“ кај Градиште е предисториска наколна населба, којашто е датирана во периодот од крајот на бронзеното време и

Read more