Водовод Охрид со известување за евидентирањето на состојбата на водомерите

Водовод Охрид со известување за евидентирањето на состојбата на водомерите. „Бидејќи водомерните броила во периодот на читање од страна на

Read more