Пронајдете ги контејнерите за селекција на отпад и фрлете ја амбалажата во нив!

Со доставувањето на јулските сметки од „Охридски комуналец“, граѓаните во прилог добија и флаер од „Пакомак“, со што уште еднаш

Read more