Презентација на нацрт-планот за управување со Охридското Езеро

Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков учествуваше на  консултативна работилница со засегнати страни по Нацрт-планот за управување со Споменикот на природата

Read more

Јавна расправа за нацрт-планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028

Министерството за животна средина и просторно организира Јавна расправа за Нацрт-планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот

Read more

Општина Охрид изготвува Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) за период 2019-2025

Општина Охрид со цел изготвување на ТРЕТ ЛЕАП (Локален Еколошки Акционен План) ги повикува граѓаните да земат активно учество во идентификација на

Read more