Потпишување на втор договор за грант меѓу ЈУНП Галичица и Фонд за природа Преспа – Охрид (ПОНТ)

Минатогодишната соработка меѓу Јавната установа Национален парк Галичица и Фондот за природа Преспа-Охрид (ПОНТ) продолжува. Имено, во согласност со мисијата

Read more

Во четврток ќе биде потпишан Договор за грант меѓу ЈУ НП Галичица и Фонд за природа Преспа – Охрид (ПОНТ)

После неколку месечните преговори и аплицирањето од страна на ЈУНП Галичица на повикот за финансиска поддршка објавен од Фондот за

Read more

Иницијатива за прогласување на Национален парк Јабланица

Утре во просториите на Општина Струга, ќе биде потпишана Иницијатива за заштита на Планината Јабланица преку прогласување на планината за

Read more