Дали стратегијата за развој на туризмот во општина Охрид ќе биде само уште еден документ за во фиока?

Осигурувањето на одржливиот развој е основа за развој на туризмот се вели во Стратегијата за развој на туризмот на Општина

Read more

Со сугестии и предлози младите да учествуваат во креирање на младинската стратегија на општината

Процесот на креирање на Младинска стратегија на општина Охрид се одвива согласно предвидената динамика и планираните активности. По успешната работилница

Read more