Репортажа: ОУТУ „Ванчо Питошески“ – Охрид, на својот пример, покажува дека анти-ковид херои можат да бидат и учениците и професорите

Основно училиште за туризам и угостителство (ОУТУ) „Ванчо Питошески“ од Охрид, го распиша конкурсот за запишување ученици за учебната 2020/2021 година.

Read more

Високи награди на државни и меѓународни литературни конкурси за учениците Сергеј Костовски и Сара Џелили

Сергеј Костовски ученик во четврта година во ДСУ Спортска Академија – второ место на 10 Меѓународен фестивал во проза и

Read more