Конференција на СЕММ со советите за етика од регионот на Балканот и Турција

„Самоодржливоста на советите за етика – мит или реалност за балканскиот регион и Турција” е тема на денешната регионална конференција

Read more

Влијанието на состојбите во Турција врз глобалната и домашната економија

Неповолните движења во турската економија изразени преку голема и нагла депрецијација на турската лира во изминатите денови на август се

Read more