Трета инфо-сесија за ИПА програмата за прекугранична соработка

Во врска со вториот повик за аплицирање со проектни предлози во рамките на ИПА – програмата за прекугранична соработка меѓу  Република Македонија и Република Албанија за периодот  2014-2020 година, денеска се одржа третата инфо-сесија.

Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Албанија ќе се спроведува  во рамките на Инструментот за претпристапна помош во поглед на унапредување на добрососедските односи и унапредување на социоекономскиот развој.