Успех на основци од „Григор Прличев“ на натпреварите по географија, македонски и англиски јазик

Учениците од ОУ „Григор Прличев“ Охрид постигнаа бројни успеси на натпреварите кои се одржаа изминатите дена.

На државниот натпревар по географија кој се одржа на 20.4.2018. год на ПМФ во Скопје учениците ги постигнаа следните резултати:

  • Ивана Тренеска VII5 одделение – II награда;
  • Катерина Недеска IX 5 одделение –пофалница;
  • Крсте Колоски IX4 одделение –пофалница. Ментор: Петре Тасевски

На регионалниот натпревар по македонски јазик кој се одржа 21.4.2018.год во ОУ „Братство – Единство“ во Охрид, ученичката Јана Петреска IX3 одделение го освои I место, под менторство на професорката Лилјана Ставреска.

На регионалниот натпревар по англиски јазик кој се одржа на 21.4. 2018. год во Струга, учениците ги освоија следните места:

  • Иван Буриќ V одделение -I место
  • Ива Ашталкоска V одделение -III место. Ментор: Елена Пендова
  • Катерина Балева VI одделение -II место. Ментор: Кире Рибар
  • Виктор Попов VII одделение -I место. Ментор: Билјана Маркоска
  • Илина Нестороска IX одделение -II место. Ментор: Верица Симоноска