Успеси на основци од „Григор Прличев“ на Државните натпревари по природни науки и биологија

На 11.5.2019 година се одржа државниот натпревар по природни науки и биологија, ученици од ОУ „Григор Прличев“, Охрид ги постигнаа следните резултати:

IV одделение природни науки
Никола Танески III награда , ментор Елизабета Русеска
Ангел Трајчески пофалница , ментор Елизабета Русеска

V одделение природни науки
Елена Веруш II награда, ментор Илинка Лекоска

VI одделение природни науки
Леонид Тодороски I награда, ментор Зоре Ѓоршоска
Иван Буриќ I награда, ментор Зоре Ѓоршоска

VII одделение биологија
Софија Милевска II награда, ментор Валентина Петровска

На 12.5.2019 година се одржа државниот натпревар по математиканашите ученици ги постигнаа следните резултати:

VI одделение
Леонид Тодороски I награда, ментор Александар Ангелевски
Ана Томоска пофалница, ментор Александар Ангелевски

VII одделение
Теодора Трајческа пофалница, ментор Лилјана Фанкоска

VIII одделение
Емилија Николовска II награда, ментор Марика Бубеска