Виц

Зајко и Пилето си зеле трева, ја замотале и почнале да пушат… По извесно време Зајко прашува:

– Дали чувствуваш нешто?

– Нито! – му одговорило Пилето.

Зајко зел уште трева, ја замотал и неа ја испушиле…

– Сега чувствуваш нешто?

– Нито, нито! – повторно одговорило Пилето.

Зајко изнервиран зел еден куп трева, ја замотал и му дал на Пилето, па го прашува:

– Добро, дали веќе сега чувствуваш нешто?

– Не, нито! Ниту клунтето, ниту крилтата, ниту ноџињата, нито не чувствувам!!!