Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи 92-та седница

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи 92-та вонредна седница со единствена точка на дневниот ред – Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со насоки за изменување и дополнување на Уставот на Република Македонија.

Почетокот на седницата е закажан за во 16:00 часот.