Запишувањето на првачиња за учебната 2020/21 ќе се реализира во јуни

Согласно Уредбата со законска сила за измена и дополнување на Законот за основно образование за време на вонредна состојба и насоките од Министерството за образование и наука, запишувањето на децата во прво одделение во основно училиште за учебната 2020/2021 година ќе се реализира во месец јуни, 2020 година.