Јавен повик за поднесување барања за субвенционирање на опрема и услуги во локалното земјоделство и сточарство

Во согласност со Годишната програма на Секторот за туризам и локален економски развој предвидено e субвенционирање на набавка на опрема

повеќе...

НФФ организира обуки со сточарите и ги информира за законските регулативи

Околу 100 сточари присуствуваа на работилниците организирани од НФФ со подршка на Шведскиот кооперативен центар We Effect, каде што беа

повеќе...