29/02/2024

Маркетинг

Банер 728х110

  • 3.000 денари месечно;
  • стои најгоре;
  • линк по Ваш избор;
  • во зависност од бројот на вакви банери, доколку има повеќе вакви банери едниот останува најгоре, а другите се преместуваат на позицијата 300х250 и така си ги менуваат местата по однапред утврден распоред/шема.

_______________________________________________________________________________________________________

Банер 300х250

  • 2.000 денари месечно;
  • стои десно покрај објавите;
  • линк по Ваш избор.