20/06/2024
Реклами

Се продава парцела во Горно Коњско

Се продава парцела во Горно Коњско – Охрид.

Катастарско одделение: Охрид

Катастарска општина: Коњско

Број на парцела: 1261

Површина: 3625 м²

Место: Донејци

телефон: 078 280 655 (адвокат Драган Коровешоски)