Усвоени програми за работа на повеќе јавни претпријатија, агенции, самостојни управни органи и управни организации, согласно буџетските средства за оваа година

Владата на Северна Македонија, денеска, ја одржа 39-тата седница, посветена на информациите за годишните програми и планови за работа на

Read more

Нацрт на Одлуката за прогласување на дел од планината Водно за заштитен предел достапна за увид и коментари

Министерството за животна средина и просторно планирање, врз основа на доставената Студија, изработи Нацрт на Одлуката за прогласување на дел

Read more