ООУ „Христо Узунов“ и ООУ „Кочо Рацин“ добија опрема од GLOBE Програмата на Министерството за животна средина и просторно планирање

ООУ „Христо Узунов“ и ООУ „Кочо Рацин“ добија опрема од GLOBE Програмата имплементирана од Министерството за животна средина и просторно

Read more