ВМРО-ДПМНЕ: СДСМ никако да го реконструира угостителското училиште за учениците да почнат настава со физичко присуство

ВМРО-ДПМНЕ ОК Охрид испрати соопштение до медиумите кое се однесува на реконструкцијата на угостителското училиште и ученичкиот дом. „Колку СДСМ

Read more

Соопштение за спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за формирање градежна парцела на КП 898/1, КО Лескоец со намена 1.5 – куќи во состав на селски стопански двор

Соопштение за спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП

Read more