13/06/2024

Импресум

WebOhridLogo

ВЕБВИЛ-СТУДИО ДООЕЛ ОХРИД

Булевар Туристичка 12/7-16

6000 Охрид, Македонија.

________________________________

Главен и одговорен уредник: Лорита Ивческа Бујароска

Фоторепортер: Васко Бујароски

Соработник: Ангел Андриоски

Надворешен соработник: Веле Митаноски

Маркетинг: Игор Кароски

Сметководство: ЛП КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Охрид

Адвокат: Александар Станкоски

Графички и веб-дизајн: Wstudio

__________________________________________________

WebOhrid e член на Регистарот на професионални онлајн медиуми PROMEDI@

__________________________________________________

www.webohrid.com

www.webohrid.mk

www.webohrid.com.mk