24/04/2024
Македонија

Објавен конкурс за десеттата Школата за млади лидери на претседателот Иванов

КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНА ОБУКА ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ
Од 11 до 24 февруари 2019 година

Инспирирање и развој на исклучителни млади лидери
Inspiring and Developing Exceptional Young Leaders

П О К Р О В И Т Е Л
Претседател на Република Македонија,
Н.Е. д-р Ѓорге Иванов

Програмата е намената за млади луѓе со завршено високо образование кои имаат желба преку нивните лидерски вештини да придонесат за позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат.

Програмата опфаќа предавања и практични вежби за лидерство, со еминентни предавачи од земјата и од странство, фокусирани на искуствата и знаењата кои би ги поттикнале учесниците да креираат заеднички решенија за предизвиците од 4-та индустриска револуција.

Наставата ќе се одвива на македонски и англиски јазик. Бројот на учесници е ограничен. Право на учество имаат сите млади од Република Македонија и наши иселеници што живеат во странство. Трошоците за сместување и програмските активности ќе бидат покриени од страна на организаторите.

Услови за конкурирање:
• Одлично познавање на англиски јазик
• Просек од високо образование (додипломски студии) еднаков на или поголем од 8,5 (или еквивалентно според македонскиот систем за оценување, доколку се работи за диплома од странство), ќе се смета за предност
• Работно искуство од минимум една година ќе се смета за предност

Потребни документи за аплицирање:
• Две препораки од вашата организација, компанија или факултет
• Потврда за напреден степен на познавање на англиски јазик
• Копија од уверение за положени испити, од каде може да се види просекот
• Биографија
• Кратко мотивационо писмо

Комплетната апликација да се испрати по пошта најдоцна до 24 декември 2018 год. на адреса:

Кабинет на Претседател на Република Македонија
„Вила Водно”
(Комисија за „Меѓународна обука за млади лидери”)
Ул: Ацо Караманов 33А
1000 Скопје, Македонија
Oglas_za_Obuka_MKD__2019_-1

Oglas_za_Obuka_MKD__2019_-2