МОН: Испорачани дел од новите печатени учебници за основно образование, продолжуваме со сукцесивно печатење и дистрибуирање

Министерството за образование и наука информира дека испораката на учебниците за прво, второ, четврто и петто одделение во основното образование

Read more