За пациентите со прележан Ковид19 неопходна е физикална рехабилитација

Значителен број од пациентите по прележан Ковид19 имаат потреба од физикална рехабилитација поради намалена физичка кондиција, отежнато дишење, продолжена болка,

Read more