Четврта седница на Локалното собрание на млади на општина Охрид

Се оддржа четвртатат седница на Локалното собрание на млади на општина Охрид. Согласно, Деловникот за работа на Локалното собрание на млади

Read more