НФФ: Минималната цена за пченица треба да e 12 денари по кг

Жетвата на пченицата започнува, но откупот на пченицата е неизвесен. Од една страна климатските промени го намалија производството на пченица,

Read more

НФФ организира обуки со сточарите и ги информира за законските регулативи

Околу 100 сточари присуствуваа на работилниците организирани од НФФ со подршка на Шведскиот кооперативен центар We Effect, каде што беа

Read more

НФФ: МЗШВ да го прифати барањето за воведување интервентна мерка за субвенционирање на извезеното индустриско јаболко

Националната федерација на фармери смета дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство треба да даде подршка на јаболкопроизводителите во делот

Read more

Заложби за решавање на проблемот со пласманот и климатските промени

НФФ препораки и заложби за решавање на проблемот со пласманот и негативните влијанија од климатските промени врз земјоделството Национална федерација

Read more

НФФ: Минимална цена од 12 денари по килограм и интервентен откуп за пченицата

Национална федерација на фармери преку својот секторски систем за лобирање и оваа година ги анализираше состојбите за пченицата, пред самиот

Read more

Зголемување на откупната цена на доцната зелка од 4 на 5 денари по килограм

Националната федерација на фармери преку својот секторски систем за лобирање и управниот одбор на НФФ ја разгледа состојбата со откупот

Read more