13/06/2024

уницеф

Македонија

Патронажните сестри се приклучија кон напорите да се спречи напуштање на децата, насилство, запоставување и дисфункционално родителство

Здружението на медицински сестри и акушерки, со поддршка од Фондот за деца при Обединетите нации (УНИЦЕФ) започна нова серија обуки

Read More