Светски ден на НЛО

Светскиот ден на НЛО (Неидентификуваните Летечки Објекти) е ден кога луѓето зборуваат за НЛО, организираат манифестации поврзани со НЛО, гледаат филмови со вонземјани, а се собираат и да го набљудуваат небото барајќи неидентификувани летечки објекти.

Некои, Денот го одбележуваат на 24 јуни, денот кога пилотот Кенет Арнолд го забележа она што генерално се смета да се биде прв случај на неидентификуван летечки објект во САД.

Повеќето го одбележуваат овој Ден на 2 јули, ден кога се одбележува годишнината од извесната НЛО несреќа во 1947 година именувана како „Росвел“.

Целта на прославата на 2 јули е да се подигне свеста за „несомненото постоење на НЛО“ и да ги охрабри владите да ги обелоденат своите досиеја за постоењето на НЛО.

WebOhrid